Таблицата дава актуална информация за локомотивите в движение на БДЖ ПП, като допълнение към всеки номер на локомотив има прикрепен линк, който отваря страницата на локомотива.

Информацията се обновява периодично.
Актуално към дата 12.07.2024

Номер на локомотив Депо Месец/година Състояние Локомотиви на БДЖ ПП Брой
07 106-4 Г.Оряховица 5/2024 ПР
07 111-4 Г.Оряховица 7/2024 В движение Серия 07 4
07 124-7 Г.Оряховица 7/2024 В движение Серия 43 1
07 126-2 Г.Оряховица 7/2024 В движение Серия 44 69
43 309-1 Пловдив 6/2024 В движение Серия 45 7
44 001-3 София 5/2024 РН Серия 46 7
44 002-1 София 8/2023 МИ Серия 61 4
44 060-9 Пловдив 3/2024 ПР Серия 75 5
44 061-7 Пловдив 6/2024 В движение Серия 77 2
44 062-5 Пловдив 6/2024 В движение Серия 80 15
44 063-3 Пловдив 7/2024 В движение В движение 87
44 065-8 Пловдив 6/2024 В движение Не са в движение 27
44 066-6 Пловдив 7/2024 В движение Общо в статистиката 114
44 070-8 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 076-5 Пловдив 7/2024 В движение Означения:
44 078-1 София 7/2024 В движение ПР – подемен ремонт
44 085-6 Г.Оряховица 7/2024 В движение МПР – малък периодичен
44 087-2 Г.Оряховица 6/2024 В движение ГПР – голям периодичен
44 088-0 Пловдив 7/2024 В движение МИ – месечна изолация
44 094-8 Пловдив 7/2024 В движение КР – капитален ремонт
44 098-9 София 8/2023 ПР АР – авариен ремонт
44 099-7 Пловдив 6/2024 В движение РН – ремонт по необходимост
44 100-3 София 1/2024 ПР
44 105-2 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 107-8 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 109-4 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 111-0 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 114-4 Г.Оряховица 1/2024 ПР
44 117-7 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 120-1 Пловдив 5/2022 КР
44 121-9 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 125-0 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 126-8 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 127-6 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 128-4 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 130-0 Пловдив 7/2024 В движение
44 132-6 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 134-2 Пловдив 5/2024 ПР
44 137-5 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 138-3 Г.Оряховица 6/2024 РН
44 140-9 София 7/2024 В движение
44 144-1 Пловдив 7/2024 В движение
44 146-6 Мездра 6/2024 ГПР
44 147-4 Мездра 6/2024 В движение
44 149-0 София 5/2024 оПР
44 150-8 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 151-6 София 7/2024 В движение
44 155-7 Пловдив 7/2024 В движение
44 157-3 София ПР
44 160-7 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 162-3 Мездра 7/2024 МИ
44 169-8 Г.Оряховица 1/2023 МИ
44 171-4 Мездра 6/2024 В движение
44 173-0 Мездра 7/2024 В движение
44 174-8 София 12/2023 ПР
44 175-5 Мездра 6/2024 В движение
44 177-1 София 7/2024 В движение
44 178-9 Мездра 6/2024 В движение
44 179-7 София 7/2024 В движение
44 180-5 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 182-1 Мездра 6/2024 В движение
44 185-4 Пловдив 6/2024 В движение
44 187-0 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 189-6 Г.Оряховица 6/2024 В движение
44 191-2 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 192-0 Пловдив 7/2024 В движение
44 195-3 Мездра 6/2024 В движение
44 196-1 Мездра 7/2024 В движение
44 197-9 Мездра 6/2024 В движение
44 198-7 София 7/2024 В движение
44 201-9 Г.Оряховица 10/2021 МИ
44 202-7 Г.Оряховица 12/2023 МИ
44 204-3 Г.Оряховица 7/2024 В движение
44 205-0 Г.Оряховица 5/2023 РН
45 082-2 Пловдив 7/2023 КР
45 113-5 София 12/2021 МИ
45 159-8 Мездра 7/2024 В движение
45 172-1 Мездра 1/2023 РН
45 176-2 Мездра 7/2024 В движение
45 183-8 Мездра 6/2024 В движение
45 199-4 Мездра 6/2024 В движение
46 205-1 София 6/2023 РН
46 208-5 София 3/2024 РН
46 211-9 София 6/2024 В движение
46 221-8 София 5/2024 В движение
46 229-1 София 7/2024 В движение
46 234-8 София 7/2024 В движение
46 235-8 София 6/2024 В движение
61 008-9 София 6/2023 ГИ
61 011-4 София 8/2023 В движение
61 012-1 София 12/2022 В движение
61 013-0 София 5/2024 В движение
75 004-2 Септември 6/2023 МИ
75 005-9 Септември 6/2024 В движение
75 006-7 Септември 6/2024 В движение
75 008-3 Септември 6/2024 В движение
75 009-1 Септември 6/2024 В движение
77 102-4 Септември 8/2023 РН
77 109-9 Септември 7/2024 В движение
80 035-4 София 7/2024 В движение
80 036-2 София 7/2024 В движение
80 037-0 София 7/2024 В движение
80 038-8 София 7/2024 В движение
80 039-6 София 7/2024 В движение
80 040-4 София 7/2024 В движение
80 041-2 София 7/2024 В движение
80 042-0 София 7/2024 В движение
80 044-6 София 7/2024 В движение
80 048-7 София 7/2024 В движение
80 049-5 София 7/2024 В движение
80 051-1 София 6/2024 В движение
80 052-9 София 7/2024 В движение
80 053-7 София 5/2024 РН
80 054-5 София 7/2024 В движение